Sơn lót

Jotun Jotashield Primer

Liên hệ

Sản phẩm chất lượng cao

Kháng kiềm

Độ bám dính tuyệt vời

Chống nước

Công thức không có hóa chất độc hại

Sản phẩm xanh (Đạt chứng chỉ nhãn xanh Singapore)

Chia sẻ mạng xã hội

Jotun Jotashield Primer 5L

Có được một nền tảng vững chắc với Jotashield Primer. Sơn lót Acrylic gốc của nó có sức đề kháng kiềm tuyệt vời và có tính chất bám dính tuyệt vời cho lớp phủ lâu dài.

Tính năng, đặc điểm:

  • Kháng kiềm
  • Độ bám dính tuyệt vời
  • Chống nước
  • Công thức không có hóa chất độc hại
  • Sản phẩm xanh (Đạt chứng chỉ nhãn xanh Singapore)

Jotashield Primer là một Primer dựa trên nước, thân thiện môi trường phục vụ như là một lớp nền tảng cho Jotashield Series. Nó niêm phong các chất nền để chống kiềm và độ ẩm, trong khi thúc đẩy sự bám dính tốt giữa lớp phủ và chất nền.

Sơn lót

Back to Top
phone 0904 559 666