sơn nước nội thất dulux inspire bề mặt mờ Y53

sơn nước nội thất dulux inspire bề mặt mờ Y53
Lượt xem sản phẩm : 361

Công nghệ tiên tian61 ChromaBrite giữ cho màu sắc bền và tươi đẹp
+ Bộ phủ và ch lấp cao
+ Bề mặt láng mịn
+ Nhẹ mùi